stavbag.cz

info@stavbag.cz

napište nám

Odvoz odpadu

Pronájem kontejnerů

Praha západ a okolí

pronájem kontejnerů

přistavení kontejneru na komunální nebo stavební odpad

odvoz odpadu, odvoz suti

odvoz odpadu na klíč - přistavíme, naložíme, odvezeme

ekologická likvidace odpadu

likvidace odpadu dle zákonných norem je pro nás samozřejmostí

Odvoz a likvidace odpadu

Potřebujete se zbavit suti, zeminy a dalších materiálů, které se vám nakupily během provádění stavebních prací? Naše firma se o vše postará. Zaměřuje se jak na potřebnou logistiku odvozu odpadu, tak i na jeho ekologickou likvidaci.

Ekologická firma


Naše firma si zakládá na ekologickém myšlení jak při likvidaci odpadu tak při realizacích stavebních a demoličních prací.

Bez starostí

Pronájem kontejneru Praha západ a okolí - ceník

[ninja_tables id="431"]

* cena zahrnuje pronájem kontejneru na 3 dny

* cena dopravy do 25 km zahrnuje přistavení i odvoz kontejneru (2 cesty)

* uvedené ceny jsou bez DPH

 

Vyberte si kontejner potřebné velikosti:

01.

Kontejner na odvoz odpadu

Kontejner na odpad 3m3

Vnitřní rozměr kontejneru:
3,3 x 1,8 x 0,5 m

Je určen především pro odvoz suti, sypkých hmot a menšího množství domovních odpadů. Vozí se autem velikosti AVIA.

02.

Kontejner na odvoz odpadu

Kontejner na odpad 5m3

Vnitřní rozměr kontejneru:
3,3 x 1,8 x 0,5 m

Nejpoužívanější typ kontejneru. Je určen pro odvoz stavební suti, sypkých hmot a domovních odpadů. Vozí se autem velikosti AVIA.

03.

Kontejner na odvoz odpadu

Kontejner na odpad 10m3

Vnitřní rozměr kontejneru:
3,6 x 1,9 x 1,5 m

Je určen pro odvoz biologického odpadu, dřeva a objemných domovních odpadů. Vozí se autem velikosti AVIA.

Vyklízení a bourací práce

Nejčastější dotazy

Kontejnery na odpad mohou být použity k odvozu různých druhů odpadu. Mezi ty nejčastější patří stavební odpad, zahradní odpad, kovy, sklo, plast, papír a karton, dřevo a nebezpečný odpad. Je důležité zkontrolovat, zda vaše odpadové materiály splňují požadavky na přijetí do kontejneru. Některé druhy odpadu, jako jsou nebezpečné materiály, například oleje, barvy a chemikálie, vyžadují speciální zpracování a nesmějí být umístěny do běžného kontejneru. Pokud si nejste jisti, zda můžete určitý druh odpadu umístit do kontejneru, obraťte se na svého dodavatele odpadových služeb.

Pronájem kontejneru na odpad nabízí mnoho výhod. Především umožňuje snadné a efektivní odvoz a likvidaci odpadu. Kontejnery jsou k dispozici v různých velikostech, takže si můžete vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Pronájem kontejneru také šetří čas a usnadňuje odvoz odpadu, protože odpadová firma se o to postará za vás. Kontejnery také chrání životí prostředí, protože umožňují odpad řádně uskladnit a odkázat na vhodném místě. Pronájem kontejneru na odpad také může být ekonomicky výhodnější, protože odpadové společnosti často nabízejí výhodné smlouvy pro pravidelné zákazníky. Kromě toho může být pronájem kontejneru mnohem levnější než nákup vlastního kontejneru a jeho údržba a skladování. Pokud máte v plánu provádět větší renovace nebo stavební práce, pronájem kontejneru je nejlepší volbou pro efektivní odvoz a likvidaci odpadu.

Jakmile je kontejner naplněn odpadem, odpadová firma ho odveze do příslušného zpracovatelského zařízení. Zde se odpad třídí a zpracovává tak, aby byl připraven pro další využití. To zahrnuje například recyklaci materiálů, jako jsou kovy, plast, sklo a papír, nebo zpracování organického odpadu na hnojivo. Pro nebezpečný odpad, jako jsou baterie, barvy a chemikálie, se používají speciální zpracovatelské metody, aby se minimalizoval jejich dopad na životní prostředí. Zpracování odpadu se řídí přísnými zákony a předpisy, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí a zajistila bezpečnost lidí.

Existuje mnoho různých velikostí kontejnerů na odpad, které lze pronajmout pro odvoz a likvidaci odpadu. Nejběžnější velikosti jsou 3m³, 5m³ a 10m³. Tyto velikosti jsou obvykle dostatečné pro běžné domácí potřeby, jako je například odvoz odpadu z domácnosti nebo zahrady.

Proces pronájmu kontejneru na odpad je obvykle jednoduchý a rychlý. Nejprve si musíte vybrat velikost a typ kontejneru, který potřebujete. Poté se spojíte s naší firmou a domluvíte se na datu a čase doručení kontejneru na váš pozemek. Naše firma vám poskytne cenovou nabídku na základě velikosti a trvání pronájmu kontejneru. Pokud s nabídkou souhlasíte, podepíšete smlouvu a zaplatíte za pronájem. Poté vám dodáme kontejner a můžete začít s odvozem odpadu. Po naplnění kontejneru se s námi spojíte a domluvíte se na datu a čase odvozu kontejneru.