stavbag.cz

info@stavbag.cz

napište nám

Vyklízení bytů a domů

Demoliční a bourací práce

Praha západ a okolí

vyklízení pozůstalosti

na vyklizení bytu po zemřelém nemusíte být sami

Vyklizení bytu nebo domu

kompletní vyklizení a likvidace odpadu, možná rekonstrukce

Demoliční a bourací práce

bouráme stroji i ručně včetně odvozu a likvidace odpadu

Vyklízecí a bourací práce

Profesionálně a citlivě se postaráme o vyklizení bytů, domů a pozůstalostí. Ať už se jedná o pro vás bolestnou záležitost nebo o nemovitost ve špatném stavu, na nás se můžete spolehnout.

Máme plnou kapacitu též na vystěhování kanceláří, komplexní vyklizení obchodních prostor, a to včetně demontáže nábytku, odvozu těžkých předmětů, vyprazdňování a čištění sklepů, skladů a podkroví.

Samozřejmostí je odvoz objemného odpadu, ale ujmeme se pro vás též generálního úklidu nebo rovnou komplexní rekonstrukce. Pokud si vyklizení žádá i bourání nebo demolici, jsme připraveni na menší úpravy i komplexní demolice.

Ekologická firma


Naše firma si zakládá na ekologickém myšlení jak při likvidaci odpadu tak při realizacích stavebních a demoličních prací.

Bez starostí

Vyklizení bytu Praha západ a okolí - ceník

Orientační ceník vyklízecích prací. Kontaktujte nás prosím o individuální nabídku na míru. 

[ninja_tables id="387"]

Vyklízení a bourací práce

Nejčastější dotazy

Průměrné náklady na vyklízení bytu se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou velikost bytu, jeho umístění, typ nábytku a odpadu, který je třeba odvézt. V průměru se ale cena za vyklízení bytu pohybuje mezi 5 000 a 15 000 Kč. Pokud v bytě potřebujete provést i demoliční práce, jako jsou odstranění stěn nebo podlah, cena se může zvýšit. Doporučuje se proto požádat o cenovou nabídku od profesionálních vyklízečů.

Smluvní dokument o vyklízení bytu nebo domu by měl obsahovat několik důležitých informací, včetně datumu a místa vyklízení, podrobné popisu práce, podmínek a nákladů na vyklízení, požadavků na uklizení a čištění po dokončení práce, a způsobu placení. Důležité je také zahrnout informace o pojištění a odpovědnosti, pokud by při vyklízení došlo k poškození majetku nebo zranění pracovníků. Kvalitní firma na vyklízení bytu nebo domu by měla mít vlastní smluvní dokument s jasnými a transparentními podmínkami, aby se minimalizovalo riziko nedorozumění nebo sporů.

Demolice se obvykle provádí, když je potřeba zničit celou budovu nebo strukturu. To zahrnuje likvidaci všech částí budovy a často vyžaduje použití výbušnin nebo jiných demolčních technologií. Na druhé straně se bourání používá k demontáži určitých částí budovy, jako jsou stěny, stropy nebo sloupy. Bourání se obvykle provádí, aby se připravila půda pro novou stavbu nebo aby se odstranily poškozené části budovy. Oba procesy vyžadují odbornou přípravu a školení, povolení a zajištění bezpečnosti.

Délka demoličních prací závisí na rozsahu a náročnosti práce. Například odstranění stěny v menším bytě může trvat pouhé hodiny, zatímco demolice celého domu může trvat několik týdnů. Kromě toho mohou mít práce ovlivňující bezpečnost, jako jsou demolice nosných stěn, delší trvání kvůli nutnosti opatření jako jsou opory a podpěry pro zajištění střechy nebo podlahy.

Při demolici nebo bourání se mohou objevit nebezpečné materiály, jako jsou azbest, rtuť, PCB, ropné látky nebo jiné chemikálie. Tyto materiály mohou být nebezpečné pro zdraví a životní prostředí, a proto je nutné postupovat opatrně. Je důležité zajistit odborné odstranění nebezpečných materiálů pomocí specializované firmy, která má potřebné licence a školení pro práci s nebezpečnými materiály. Při demolici nebo bourání, kde se mohou tyto materiály objevit, je důležité provést předběžné testování a vyhodnocení rizik. Je také nutné dodržovat veškeré předpisy a zákony týkající se nakládání s nebezpečnými materiály.